FAQs Complain Problems

वडा प्रतिनिधि

क्र.स. --------------------नाम ---------------------------------- पद ----------------------------------- फोन नम्बर

१ -------------------------मिम बहादुर थकाली ------------------ वडा अध्यक्ष --------------------९८४८३८२६८५
२ ------------------------हिराधनी बरुवाल----- ------------------महिला सदस्य ------------------
३ ------------------------ हिरमान थापा --------------------------- खुल्ला सदस्य ----------------- ९८६८३०१२६६
४-------------------------कालिबहादुर जि.सी --------------------खुल्ला सदस्य ------------------ ९८४९३६३१८३